Gayrettepe Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Ana Sayfa : Gayrettepe

ANA SÖZLEŞME

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE:

Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortaklann taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi 70.000.- liradır. Kuruluşta bu sermayenin ta­mamının taahhüt edilmesi ve 1/4'ünün peşin ödenmesi zorunlu­dur.

PAYLAR:

Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 10.000.- liradır. Ortaklar en çok 1000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az bir pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19'uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10.000.-lira üzerinden itibar olunur.

      

     Başa Dön Önceki Bölüm Sonraki Bölüm

SİSYÖN